Šī gada 11.oktobrī Latvijā stājās spēkā jauns likums – Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums –, kas paredz informācijas atklāšanu par daudznacionālo uzņēmumu grupu ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem. Ko paredz šis likums?

Raksta līdzautore: Ivonna Balode, SIA “KPMG Baltics” nodokļu projektu vadītāja.

Publiskie pārskati motivēs daudznacionālos uzņēmumus sakārtot nodokļu piemērošanu un piemērot ilgtspējas (ESG) principus arī nodokļu jomā. Viens no ilgtspējas elementiem ir laba pārvaldība un rūpes par sabiedrību. Līdz ar to CbC (country by country reporting) pārskatu publiskošana ir viens no elementiem, kā tiks panākts, ka informācija par pasaules lielāko korporāciju nodokļu nomaksas politiku būs publiski pieejama visai sabiedrībai šo sabiedrību tīmekļvietnēs vismaz piecus gadus, mudinot starptautiskās korporācijas īstenot atbildīgāku nodokļu nomaksu un mazāk īstenot agresīvu nodokļu plānošanu, lai samazinātu nodokļu saistības.