Šobrīd projekta izstrādē ir direktīva, ar ko paredzēts ieviest nosacītos procentus, par ko iespējams samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu. Kas ir nosacītie procenti? Kas un kādos gadījumos tos varēs piemērot? Par visu pēc kārtas!

Nodokļu sistēmas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ļauj atskaitīt procentu maksājumus par parādu, kad tiek aprēķināta apliekamā bāze uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām, savukārt izmaksas, kas saistītas ar pašu kapitāla finansēšanu, piemēram, dividendes, lielākoties nav atskaitāmas nodokļa vajadzībām. Šāda nodokļu režīma asimetrija ir viens no faktoriem, kas veicina plašāku parāda izmantošanu salīdzinājumā ar pašu kapitāla izmantošanu investīcijām.