Par finanšu problēmām var uzskatīt jebkuru situāciju, kad finanšu stāvokļa dēļ uzņēmumam ir grūtības izpildīt saistības – apmaksāt rēķinus, izpildīt solījumus, veikt kredītu pamatsummas vai procentu maksājumus. Un šādā situācija nevēlas nokļūt neviens uzņēmums. Kā laikus pamanīt problēmu, un kā to risināt?