Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir viens dalībnieks un ir nesadalītā peļņa par 2018., 2019. gadu. 2020. gadā uzņēmumam klāt nāk vēl viens dalībnieks (ar 30% daļu), un ir vienošanās, ka viņam ir tiesības uz dividendēm tikai no brīža, kad kļuvis par sabiedrības  dalībnieku, pieņemsim, no 1. septembra.

Sabiedrība nolemj sadalīt peļņu tikai par 2020. gadu. Vai atbilstoši normatīvajiem aktiem šādi drīkst darīt? Vai arī vispirms jāsadala vecā peļņa? Un otrs jautājums – vai drīkst pieņemt lēmumu, ka dividendēs tiek sadalīta tika peļņa, kas attiecas uz vienu dalībnieku, piemēram, tikai 30% jaunajam dalībniekam? Vai tomēr, ja dala peļņu, tad tā jāsadala proporcionāli, proti, ja dividendēs sadala 30% peļņu, vecajam dalībniekam pienākas 70% no šiem 30% un jaunajam – 30%?