Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums tiek pirkts vai pārdots, ir rūpīgi jāizpēta un jāapsver nodokļu jautājumi, analizējot vēsturiskos un iespējamos nākotnes fiskālos riskus. Līdz ar nodokļu normatīvo aktu nepārtrauktu attīstību ir būtiski pieaugusi arī transfertcenu aktualitāte un tās loma uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas darījumos uzņēmumu grupām ar saistītām pusēm.

Uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas jeb tā sauktā M&A (mergers and acquisitions) darījumā padziļināta izpēte ir teju neizbēgama. Tās konstatējumi var ietekmēt darījuma cenu un dažkārt pielikt punktu pašam darījumam. Tāpēc pārdevēji pirms darījuma ir ieinteresēti veikt priekšdarbus, lai minimizētu transfertcenu risku. Savukārt uzņēmuma pircēji, apzinoties, ka transfertcenu noteikšana nav precīza zinātne, ir motivēti tās rūpīgi izpētīt, lai apdrošinātu sevi pret nodokļu uzrēķiniem nākotnē par pagātnes notikumiem.