Pārāk krāšņa sevis kā ilgtspējīga, zaļa, klimata neitrāla uzņēmuma reklamēšana šodien var beigties ar visai nepatīkamām sekām. Ja šādai komunikācijai nav reāla seguma, uzņēmumam vai organizācijai var nākties skaidroties tiesā par tā saucamo zaļmaldināšanu (greenwashing). Turklāt šāda piemelošana nav tikai biznesa drauds uzņēmumiem vien, bet arī attālina mūs no kopīga mērķa panākt reālas pārmaiņas, lai mazinātu ietekmi uz klimatu.

Virkne aptauju Eiropā un Baltijas valstīs liecina, ka cilvēki arvien lielāku vērību pievērš klimata pārmaiņām un sagaida, ka vides aizsardzība un ilgtspējīga prakse kļūs par uzņēmumu galveno prioritāti. Cilvēki ir gatavi maksāt vairāk, ja produkts vai pakalpojums ir ilgtspējīgs un klimata neitrāls. Ilgtspēja ir ne vien patērētāju, bet arī starptautiskās sabiedrības un Eiropas Savienības (ES) uzmanības centrā,– uzņēmumiem jomā tiek izvirzītas aizvien stingrākas un konkrētākas prasības.

Uzņēmēji par ilgtspējas jautājumiem aktīvi komunicē, atzīst tās nozīmi, taču pati rīcība bieži vien izpaliek. Katram vārdam reklāmā, mārketinga komunikācijā vai produkta aprakstā jābūt pārdomātam un pamatotam – pretējā gadījumā uzņēmumiem, kuri aizrāvušies ar zaļmaldināšanu, var izveidoties nopietnas nepatikšanas.