Šī gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā un Reklāmas likumā, kas paplašina Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu uzraudzības iestāžu pilnvaras, kā arī palielina maksimālo soda naudas apmēru par negodīgu komercpraksi līdz pat 100 000 EUR.