Eiropas Savienības (ES) Ekonomikas un finanšu lietu ministru padomes 12.07.2016. sanāksmē pieņēma ES Padomes Direktīvu 2016/1164, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību (Anti-Tax Avoidance Directive). Direktīvas prasības ir jāievieš katras dalībvalsts nacionālajā likumdošanā, tostarp arī Latvijā, un, sākot ar 01.01.2019., saskaņā ar šo Direktīvu Latvijai būs jāpiemēro kontrolēto ārzemju sabiedrību ienākuma aplikšanas noteikumi (Controlled Foreign Corporation).