Lai nodrošinātu likumīgu starptautisko tirdzniecību, apkarotu krāpšanos un paaugstinātu uzņēmēju konkurētspēju Eiropas Savienībā (ES), ir vajadzīgas vienkāršas, ātras un standartizētas muitas procedūras un darbības, ko var nodrošināt, ieviešot elektronisku muitas un tirdzniecības vidi. Savienības Muitas kodekss (SMK) ir likumīgs pamats šo pārmaiņu veikšanai. ES dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, ir uzsākta muitas informācijas sistēmu pārbūve.

SMK, kas ir piemērojams no 01.05.2016., paredzētas būtiskas izmaiņas visās muitas procedūrās un preču muitošanas procesos. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes E-muitas daļas vadītāja Olga Vikaine skaidro: "Viens no SMK pamatmērķiem ir standartizēt un harmonizēt muitas procedūras un ar muitu saistītās formalitātes visā ES, tostarp nodrošinot iesniedzamo datu atbilstību arī Pasaules Muitas organizācijas standartiem, tādējādi atvieglojot darbu uzņēmējiem, kas nodarbojas ar starptautisku tirdzniecību. Vienlaikus SMK paredzēta pāreja uz pilnīgu elektronisko vidi, t.i., visas informācijas apmaiņai starp ES muitas dienestiem, kā arī muitas dienestiem un uzņēmējiem jānotiek, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas. Lai realizētu šo mērķi, Eiropas Komisijai un dalībvalstīm ir jāievieš vairākas jaunas sistēmas un jāpielāgo savas esošās nacionālās sistēmas. Tā kā muitas procesi ir sarežģīti un daudzveidīgi, tas ir darbs, ko nav iespējams paveikt vienā dienā. Plānots, ka pārmaiņas muitas informācijas sistēmās tiks īstenotas pakāpeniski un saskaņā ar šobrīd ES normatīvajos aktos noteikto tās noslēgsies 2020.gada beigās."