Termins risku vadība mūsdienās ir plaši sastopams. Nedaudz vienkāršojot definīciju, risku vadība ir darbības, kas palīdz identificēt, novērtēt, vadīt un novērst riskus. Savukārt risks ir tāda notikuma iespējamība, kas apdraud mērķu sasniegšanu. Risku vērtē ietekmes un varbūtības izteiksmē.