22.05.2015. publikācijā "Veiktspējas analīze - savu priekšrocību apzināšana" sākām analizēt uzņēmuma veiktspēju. Kā jebkurā analīzē, vispirms bija nepieciešams atskatīties uz saviem resursiem un spēju tos optimāli apvienot. Tiem, kuru rezultāti nav iepriecinoši (un tādu, visticamāk, ir vairākums), parasti rodas vēlme savas neveiksmes pamatot ar vairākiem no paša neatkarīgiem faktoriem. Cik lielā mērā ārējā vide un saistītās nozares ietekmē jūsu uzņēmuma darbību?