Nereti uzskata, ka ekonomistam tikai jānosaka preču vai pakalpojumu cena, turpmākās aktivitātes (piegādes līguma noslēgšanu, preču piegādi un piegādes uzskaiti) uzticot pārdošanas menedžeriem, juristiem un grāmatvežiem. Tomēr, nepievēršot uzmanību visiem minēto aktivitāšu aspektiem, var iestāties ievērojamas ekonomiskās sekas.

Pārdošanas menedžeriem un juristiem ir jānosaka konkrēti orientieri, uz kuru pamata tie var vienoties ar klientiem par norēķinu un piegādes nosacījumiem, neapdraudot uzņēmuma rentabilitāti, jo nereti atsevišķi vārdi līgumā, reklāmas sludinājumā vai uzņēmuma mājas lapā ievietotos tirdzniecības noteikumos var radīt izmaksas, kas netika ņemtas vērā, aprēķinot preču vai pakalpojumu pašizmaksu un cenu.

Vissaldākā ir priekšapmaksa

Vienojoties ar klientu vai norādot norēķinu nosacījumus mājas lapā, ir pašsaprotami, ka piegādātājam izdevīga ir iespējami ātra samaksa vai pat priekšapmaksa, jo tā samazina pircēja maksātspējas riskus. Savukārt pircējam, samaksājot iepriekš, pieaug riski, kas saistīti ar piegādes precizitāti vai neatbilstību. Šo risku līdzsvarošanai piemēro skonto tipa atlaides. Tomēr, ja norēķins par preci vai pakalpojumu neatbilst preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas laikam un skonto atlaides netiek piemērotas, piegādes nosacījumus parasti papildina ar preču kredīta izmantošanas nosacījumiem vai arī soda sankcijām par piegādi ar kavēšanos (ja pircējs veic priekšapmaksu), kā arī ar atrunu par saistību nodrošināšanas ķīlu un preču samaksas nosacījumiem.