Nemateriālie aktīvi daudzās uzņēmējdarbības nozarēs mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi uzņēmuma finanšu vadībā un plānošanā. Latvijas Republikas likumdošanā nemateriālo aktīvu uzskaitei grāmatvedībā, nav pietiekamas vienotas teorētiskas bāzes. 38. starptautiskais grāmatvedības standarts (SGS) definē nemateriālos aktīvus: Nemateriālais aktīvs ir identificējams ne naudas aktīvs, kam nav fiziskas formas un kas tiek turēts izmantošanai ražošanā vai preču vai pakalpojumu piegādē, iznomāšanai citām personām vai administratīviem mērķiem.