Attīstoties biznesam vai veicot restrukturizāciju un meklējot izdevumu optimizācijas iespējas, komercsabiedrība (turpmāk sabiedrība vai uzņēmums) Komerclikumā noteiktajā kārtībā var izvēlēties reorganizāciju. Veicot reorganizāciju, nodokļu piemērošanā ir noteikti īpaši nosacījumi, tādējādi novēršot šķēršļus komerciāla rakstura procesiem, kas varētu rasties nodokļu piemērošanas rezultātā. Piemēram, aktīva iegūšana un atsavināšana pārdošanas darījuma gadījumā būtiski atšķiras no nodokļu aplikšanas viedokļa, ja šis aktīvs ir iegūts komercsabiedrības pievienošanas ceļā.