Mazo un vidējo komercsabiedrību kategorija ir uzskatāma par vienu no pamatelementiem, kas nodrošina Eiropas Savienības (ES) sociālo stabilitāti un ekonomikas attīstību. Vienlaikus tiek atzīts, ka tieši šai komercsabiedrību kategorijai bieži ir grūtības iegūt kapitālu vai aizdevumus, jo finanšu tirgus nevēlas uzņemties riskus, kas saistīti ar šādu komercsabiedrību kreditēšanu, pie tam šādas komercsabiedrības var piedāvāt ierobežotu nodrošinājumu.