Tā sauktie B daļas pakalpojumi ir Publisko iepirkumu likuma (PIL), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikuma Pakalpojumu līgumu nomenklatūra B daļā iekļautie pakalpojumi, kuriem noteikta īpaša, atvieglota iepirkumu organizēšanas kārtība. Minētajos pielikumos iekļauti pakalpojumi, kuru sniegšanai nepieciešamas labas nacionālo apstākļu un valodas zināšanas vai kuru sniegšana iespējama tikai konkrētā vietā, tādēļ šos pakalpojumus parasti nevar sniegt komersanti no citām valstīm. Tādi ir, piemēram, ēdināšanas pakalpojumi, ar kultūru un sportu saistītie pakalpojumi, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi, arī juridiskie, mācību un apsardzes pakalpojumi. Jāņem vērā, ka pielikuma A daļā minētajiem pakalpojumiem pilnībā piemērojamas normatīvo aktu prasības.