Vai izdevumi, kas ir saistīti ar uzņēmuma darbinieku pārvadāšanu uz / no darba (ar sabiedrisko transportu nevar nokļūt uz / no darba), ir ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistīti izdevumi? Pilnā apmērā vai daļēji? Kā degvielas izdevumus pareizi uzskaitīt? Priekšnodokļa apmērs degvielas izdevumiem? Kāds ir normatīvo aktu regulējums?