Turpinot š. g. 11. janvāra publikāciju “Kāpēc komersantiem ir svarīgi izvērtēt, vai to darījumi neparedz uzņēmuma pāreju”, šajā rakstā vairāk par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmuma pārejas gadījumā.