Daļai komersantu darījumu attiecības ar nerezidentiem ir ierasta saimnieciskās darbības prakse, bet daļai komersantu tāda prakse nav izveidojusies, taču ir interese šādas darījuma attiecības nodibināt. Tieši šie komersanti ir pakļauti riskam noslēgt ar nerezidentu tādu darījumu, kas būtu pretējs to interesēm. Kāpēc un kā mazināt šos riskus? Par to šajā rakstu sērijā.