Kādos gadījumos jāveic eksporta procedūra, un kad jānoformē tranzīta deklarācija? Kādos gadījumos uzņēmumam jāreģistrējas kā fiskālajam pārstāvim?

Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, publikācijā autore ir apkopojusi un analizējusi piemērojamo normatīvo aktu prasības, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu: