Kādos gadījumos jāveic eksporta procedūra, un kad jānoformē tranzīta deklarācija? Kādos gadījumos uzņēmumam jāreģistrējas kā fiskālajam pārstāvim? Publikācijas turpinājumā autore ir apkopojusi un analizējusi piemērojamo normatīvo aktu prasības par fiskālo pārstāvju reģistrāciju.