2020. gada 23. martā stājās spēkā steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Komerclikumā (KL), ar kuriem tika noregulēti jautājumi par attālinātu dalību un balsošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku sapulcē vai akciju sabiedrības (AS) akcionāru sapulcē, balsošanu pirms dalībnieku vai akcionāru sapulces, kā arī veiktas izmaiņas prasībās par valdes un sapulces protokolu parakstīšanu. Grozījumi jāņem vērā, arī lemjot par gada pārskata apstiprināšanu.