Ja ir pieņemts lēmums reorganizēt vai likvidēt uzņēmumu, pārceļot tā darbību uz citu valsti, bet Latvijā esošo uzņēmumu likvidēt, jāievēro vairākas būtiskas grāmatvedības un noslēguma pārskata sagatavošanas nianses.

Vai un kad jāveic inventarizācija?

Komersantiem, kas nolēmuši likvidēt savu uzņēmumu, obligāti jāveic inventarizācija, lai bilancē noteiktu pareizus atlikumus.

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" (Likums) 11.pantu uzņēmums veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādu inventarizāciju veic, izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to, vai tad, ja ir pasludināts juridiskās vai fiziskās personas — Likuma subjekta — maksātnespējas process vai ja, pamatojoties uz komersanta lēmumu, ir apturēta vai atjaunota tā darbība.