2013. gada 10. aprīlī spēkā stājās grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", saskaņā ar kuriem tika precizēta struktūrvienības definīcija attiecībā uz interneta vietnēm. Jaunā struktūrvienības definīcija paredz, ka par struktūrvienību uzskata arī tīmeklī izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, kurām ir tīmekļa vietne un lietotāju reģistrācijas sistēma, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma, kuras uzturētājs atrodas Latvijas Republikā vai ārpus tās.