19.06.2013. stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Noteikumi), kas paredz virkni būtiskas izmaiņas, tajā skaitā, izmaiņas attiecībā uz būvatļaujas izsniegšanas termiņu, plānošanas un arhitektūras uzdevuma un akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņu pagarināšanu.