15.06.2017. tika pieņemti grozījumi Komerclikumā (KL), kas paredz vairākas izmaiņas līdzšinējā tiesiskajā regulējumā – no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā (UR) iesniedzamo dokumentu satura un pieteikumu veidlapu apstiprināšanas kārtības līdz saistīto personu darījumiem. Daļa grozījumu stājās spēkā jau 13.07.2017., bet daļa stāsies spēkā 01.01.2018.

Izmaiņas saņemto dokumentu un datu apstrādes procedūrās

Līdz šim pieteikumu veidlapas, kuras tiek iesniegtas ierakstu izdarīšanai komercreģistrā, tika apstiprinātas ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā" (Noteikumi). Analizējot līdzšinējo UR praksi, tika secināts, ka pārāk detalizēts regulējums rada vairāk problēmu nekā vispārīga norma, kuru ir iespējams izmantot elastīgāk, pielāgojot mainīgajiem apstākļiem, jo zūd nepieciešamība vienlaikus ar grozījumiem KL veikt grozījumus arī zemāka juridiskā spēka normatīvajos aktos.