Pagājušā gada nogalē stājās spēkā grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (BNL). Tie izstrādāti, ņemot vērā nacionālās drošības intereses un izvērtējot iespējamos valsts un sabiedrības apdraudējuma riskus.

Būtībā šie grozījumi saistīti ar pēdējo gadu notikumiem politiskajā vidē un terorisma draudiem pasaulē. "Nekārtības" pasaulē rada nevalstiskās organizācijas (NVO), kuru dibināšanas slēpts mērķis ir vardarbīgā veidā gāzt pastāvošo valsts varu vai izdarīt teroraktus. Uzņēmējiem šajā gadījumā ir cits risks, proti, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana. Līdzekļus NVO piešķir uzņēmēji kā ziedojumu.