Šī gada sākumā stājušies spēkā grozījumi, kas maina nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas kārtību un lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļu regulējumu. Novēlam, lai šī tēma uz jūsu uzņēmumiem neattiecas, bet, ja nu tomēr, tad skaidrojam būtiskākos jauninājumus.

01.01.2018. stājās spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), ko gan sabiedrībā, gan Saeimā galvenokārt apsprieda saistībā ar kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus, pienākumu reizi gadā Valsts ieņēmumu dienestam (VID) sniegt informāciju par klientiem (fiziskajām personām), kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 15 000 EUR. Tāpat plaši apspriestas izmaiņas, kas paredz publicēt informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri sodīti par darba samaksas noteikumu un nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņu pārkāpumiem, kā arī darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir vienāds vai mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Ievērojami mazāka uzmanība tika veltīta izmaiņām juridisko personu nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas un lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļu regulējumā, ko aplūkošu šajā rakstā.