1.augustā stājas spēkā kārtējie, jau piektie, grozījumi Publisko iepirkumu likumā, turklāt jau otrie 2012.gadā. Šajā publikācijā lasiet, kādas ir būtiskākās izmaiņas, ko paredz šie grozījumi.