Ar 2009. gada nogalē pieņemtajiem grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN likums), kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, tika ieviests jauns nodoklis no kapitāla (10%) un nodoklis no kapitāla pieauguma (15%). 2010. gada 29. septembrī Ministru kabinets pieņēma jaunos noteikumus Nr.899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība (Jaunie noteikumi). Lai arī ir pagājis jau krietns laiks kopš IIN likuma jauno normu spēkā stāšanās un nodokļu maksātāji ne reizi vien izteikušies, ka trūkst skaidrības par jauno IIN likuma normu piemērošanu, Jaunie noteikumi šo problēmu nerisina. Cerības gūt lielāku skaidrību par jauno IIN likuma normu piemērošanu diemžēl nav piepildījušās.