Latvijas uzņēmums, kuram īpašnieks ir nerezidents, grib apvienoties ar nerezidentam piederošu uzņēmumu Vācijā un izveidot mātes un meitas sabiedrības. Latvijā esošais uzņēmums (SIA) būtu mātes uzņēmums, un Vācijā esošais uzņēmums - meitas. Kādas darbības jāveic, lai reorganizētos, un kāda būs nodokļu politika starp šādām sabiedrībām?