Sabiedrības bilancē ir nesadalīta peļņa, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim. Dalībnieki plāno “veco peļņu” sadalīt dividendēs līdz 2019.gada 31.decembrim, izmantojot iespēju piemērot iedzīvotā ienākuma nodokļa (IIN) likmi 10% apmērā, līdz gada beigām to ieturēt un iesniegt “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām”. Bet sabiedrībai nav finansiālu iespēju šajā pašā periodā dalībniekiem šīs dividendes izmaksāt. To summa paliks kontā “Iepriekšējo gadu neizmaksātas dividendes”, kamēr radīsies iespēja tās izmaksāt. Vai esam pareizi sapratuši, ka sliktākajā gadījumā saskaņā ar Komerclikumu (KL) neizmaksātās dividendes pēc 10 gadiem pāries sabiedrības īpašumā kā “Pārējie ieņēmumi”?