Ir sācies gada pārskatu revīzijas laiks, un revidentiem šajā periodā ir darba pilnas rokas. Bet, vai esat aizdomājušies, kā ir attīstījusies revidenta profesija pēdējos gados? Kādi ir revidentu izaicinājumi šodien, pārbaudot pandēmijas laika gada pārskatus un sniedzot savus vērtējumus tiem, un kādas kompetences būs nepieciešamas nākotnē?