Darbinieks, veicot darba pienākumus, bieži piekļūst informācijai, kuras nonākšana svešās "rokās" darba devējam var radīt nevēlamas sekas. Jo plašāks ir darbinieku loks, kuriem informācija pieejama, jo lielāks risks, ka tā var tikt izmantota pretēji darba devēja interesēm. Tāpēc darba devējs ir ieinteresēts sevi no šādiem riskiem pasargāt.