Uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar nerezidentu - juridisko personu (Freezone company) no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), Dubaijas. Līgumā noteikts, ka sadarbības partneris darbosies kā aģents uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo palīgmateriālu un inventāra iepirkumu vadīšanā un organizēšanā, meklējot potenciālos piegādātājus un produktus, slēdzot līgumus uzņēmuma vārdā un veicot pasūtījumus, kā arī uzraugot pasūtījumu izpildi visā ražošanas un piegādes procesā. Par minēto pakalpojumu ir noteikta konkrēta samaksa.

Jānorāda, ka rēķinā no sadarbības partnera ir norāde, ka uzņēmums ir reģistrēts un licencēts kā brīvās zonas / beznodokļu kompānija ("Company is registered and licensed as Freezone Company under the Rules Regulation of DMCCA").

Vai, veicot samaksu nerezidentam par šiem pakalpojumiem, uzņēmumam ir jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)? Vai par šo darījumu ir jāsniedz atskaite – Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.556) 18.pielikums ("Pārskats par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā")? Ja jā, kādos termiņos?

Vai uzņēmumam jāaprēķina pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un minētajam darījumam jāpiemēro apgrieztā PVN maksāšanas kārtība?