Sabiedrība, kura nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, daļu no tās izlieto savām vajadzībām bez atlīdzības (valdes loceklis privātam patēriņam). Kā šajā gadījumā piemērot pievienotās vērtības nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmumu ienākuma nodokli? Kā šo darījumu uzrādīt attiecīgajos nodokļu pārskatos?