Ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) konsultantu atbildes šajā jautājumā atšķiras, lūdzu sniegt eksperta skaidrojumu tam, kā Covid-19 krīzes skartā uzņēmuma saņemtais valsts atbalsts (grants) jāuzrāda konkrētajos iesniegumos, nevis atspoguļojams grāmatvedībā.

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 5. punktā paredzēts, ka saņemtais grants uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem uzrādāms peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” un iekļaujams uzņēmuma apgrozījumā – saimnieciskās darbības ieņēmumos – tajā mēnesī, kad tas tiek saņemts.

Ja uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir UIN maksātājs, – janvārī ir saņēmis grantu par decembri un februārī piesakās par janvāri

  • dīkstāves pabalstam un algu subsīdijām. Vai šajā iesniegumā sadaļā "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības periodā" saņemtais grants jāuzrāda pie atbalsta mēneša apgrozījuma?
  • grantam. Vai šajā iesniegumā saņemtais grants jāuzrāda pie atbalsta mēneša apgrozījuma vai sadaļā “Atbalsta pieteicēja vai tā saistīto personu grupa iepriekš ir saņēmusi vai plāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Komisijas paziņojumu”?