Anglijā dibināts uzņēmums reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ārvalstu uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecību, reģistrējas kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā. Kā jānotiek šādas pastāvīgās pārstāvniecības atvēršanai, reģistrēšanai, kas jāņem vērā, veicot saimniecisko darbību? Kādi nodokļi jāmaksā un kādi ir iespējamie riski?