Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) vēlas veikt pamatkapitāla, kurā ir ieguldīts nekustamais īpašums, samazināšanu. Vai, samazinot pamatkapitālu, ieguldītais nekustamais īpašums SIA ir jāpārdod dalībniekiem? Vai arī jāveic cita veida atsavināšana? Vai pamatkapitāla samazināšana, atsavinot nekustamo īpašumu, jāatspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā? Ja uz nekustamo īpašumu, kas bija ieguldīts pamatkapitālā, pēc pamatkapitāla samazināšanas, dalībnieki nav piereģistrējuši īpašuma tiesības zemesgrāmatā, vai tas nozīmē, ka nekustamais īpašums joprojām pieder SIA?