Labdien! Uzņēmums 2010. gadā valsts budžetā maksājamo nodokļa summu samazināja par pusi no zaudētā debitora nodokļa summas  saskaņā ar likuma Par pievienotas vērtības nodokli(likums par PVN) 10.1 panta 2.1daļu (pēc bankrota procedūras uzsākšanas). 2011. gada augustā debitoram ir pabeigta bankrota procedūra. Likuma par PVN 10.1 panta 2.1 daļa nosaka, ka par atlikušo zaudētā parāda nodokļa summu preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs samazina valsts budžetā maksājamo nodokļa summu pēc tam, kad preču vai pakalpojumu saņēmējam ir izbeigts maksātnespējas process sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Tā kā debitoram augustā ir pabeigta bankrota procedūra, bet no Uzņēmumu reģistra tas vēl nav izslēgts, vai uzņēmumam ir tiesības (kad un par kuru periodu) valsts budžetā maksājamo nodokļa summu samazināt par atlikušo zaudētā debitora nodokļa summu? Vai var uzskatīt maksātnespējas procesu par izbeigtu, ja bankrota procedūra ir pabeigta? Kādi dokumenti vai cita informācija kalpotu par apliecinājumu tam, ka maksātnespējas process ir izbeigts?