Latvijas uzņēmums līdz 2016.gadam bija mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, savukārt 2017.gadā no mikrouzņēmuma statusa atteicās. Tam ir nesadalītā peļņa par 2015. un 2016.gadu. Uzņēmuma īpašnieks peļņu par 2015., 2016. un 2017.gadu grib sadalīt dividendēs. Vai par 2015. un 2016.gada peļņu šajā gadījumā jāmaksā 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) vai 20% uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?