Neliela SIA, kas pagaidām darbojas ar zaudējumiem, vairāku gadu garumā papildināja savus apgrozāmos līdzekļus, saņemot bezprocentu aizdevumu no privātpersonas uz aizdevuma līguma pamata. Kreditors ir miris 2018.gada sākumā. Kas būtu jādara ar neatmaksātā kredīta atlikumu? Vai ir iespējams noslēgt aizdevuma līgumu ar mirušā kreditora dēlu, lai pakāpeniski atmaksātu aizņemtos līdzekļus? Pārgrāmatot šo bezcerīgā kreditora parādu uz ieņēmumiem nav iespējams, jo tad SIA rodas liela peļņa, nodokļu nomaksai par kuru pašlaik nav līdzekļu.