Sabiedrība sniedz inspekcijas pakalpojumus tranzīta kravu pārvadājumiem, tās rīcībā ir dzelzceļa transporta pavadzīmes, tranzīta deklarāciju kopijas un sarakste ar pasūtītāju. Pasūtītāja sabiedrības nosaukums neparādās ne dzelzceļa transporta pavadzīmēs, ne tranzīta deklarācijās, tajos kā kravas saņēmēja uzrādīta pavisam cita sabiedrība. Kā pierādīt, ka sabiedrība apkalpoja tieši šo eksporta kravu? Vai minētie dokumenti apliecina pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmes piemērošanu un vai nepieciešams līgums ar pasūtītāju?