Šobrīd praksē bieži var sastapties ar grāmatvežiem-apakšuzņēmējiem. Tā ir inovatīva sadarbības forma starp individuālo grāmatvedi un ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēju. Kuram šādā sadarbības modelī jānodrošina ārpakalpojuma licence un jāizpilda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības? Vai jebkurai personai, kura sniedz ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, ir pienākums saņemt grāmatveža ārpakalpojuma licenci un secīgi ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības kā šī likuma subjektam?