Mūsdienās finanšu rādītāji nebūt nav vienīgais kritērijs, pēc kā tiek mērīts uzņēmuma sniegums. Gan no sabiedrības, gan regulējošo iestāžu puses pieaug interese un prasības saistībā ar uzņēmuma caurredzamību, ētikas un atbildības standartiem. Klientiem, sadarbības partneriem, darba meklētājiem un citām ieinteresētām pusēm arvien vairāk interesē, kādu ietekmi uzņēmums atstāj uz sabiedrību un vidi, kā vērtē savu sniegumu un kādus mērķus nosprauž ārpus finanšu pārskatā iekļautajiem rādītājiem.