Uzņēmuma īpašnieks un valdes loceklis veica naudas iemaksas uzņēmuma kontā, izmantojot bankas norēķinu karti. Iemaksas tika veiktas gandrīz ik mēnesi gada garumā. Iemaksu mērķis - saimnieciskās darbības nodrošināšana, jo pandēmijas laikā uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. Šīs iemaksas tika uzskaitītas kā īpašnieka aizdevums. Uzņēmuma darbības joma – frizētavas pakalpojumi. Noslēdzoties pārskata gadam, īpašnieks nolēma šo aizdevumu novirzīt uzņēmuma zaudējumu segšanai. Tika saņemts īpašnieka iesniegums, kur, pamatojoties uz Civillikuma (CL) 1914. pantu, īpašnieks paziņoja par savu atteikšanos no naudas parāda. Un lūdz novirzīt visu summu ieņēmumos un pārskata periodu zaudējumu segšanai. Jautājumi:

  • Vai, iekļaujot šo summu ieņēmumos, veidojas nodokļa saistības?
  • Skaidras naudas iemaksa kontā ar uzņēmuma norēķinu karti – vai tas ir uzskatāms par darījumu ar skaidru naudu? Kādas sekas? Darījumu kopējā summa pārsniedz 15 000 eiro.
  • Vai uzņēmumam veidojas kāds deklarāciju iesniegšanas pienākums saistībā ar saņemto aizdevumu?