Juridiska persona, izsniedzot rēķinu, tajā norāda fiziskas personas konta numuru. Veicot rēķina apmaksu, naudu saņem fiziskā, nevis juridiskā persona. Šādā situācijā banka norāda, ka viņu pienākumos nav pārliecināties, ka konta numurs atbilst saņēmējam. Kā pārliecināties, ka rēķinā uzrādītais konta numurs atbilst norādītajam saņēmējam?

Atbildē uzzināsi:

  • Kuram jāpārliecinās par bankas konta atbilstību saņēmējam.