Uzņēmums vēlas ziedot Ukrainai, tāpēc rīko pasākumu, kurā citi uzņēmumi var piedalīties par ziedojumiem, pēc pasākuma visa saziedotā summa tiks pārskaitīta fondam "Ziedot.lv" ar mērķi šos līdzekļus novirzīt Ukrainas atbalstam. Vai citi uzņēmumi var veikt ziedojumu komerciestādei, kas rīko šo pasākumu? Uz kā pamata? Vai uzņēmumam ir jāreģistrē šis pasākums? Saņemot naudu no ziedotājiem, kas var būt dažādas summas (nav attaisnojuma dokumenta), vai to drīkst uzskaitīt kā saņemto mērķziedojumu un neaprēķināt pievienotās vērtības nodokli (PVN)?