Vai ārpakalpojumu grāmatvedim sankcionēto personu sarakstā jāpārbauda visas ar sabiedrību saistītās personas? Piemēram, Latvijas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) mainās īpašnieki – bija viens, kuram piederēja visas sabiedrības daļas 100% apmērā, bet tagad klāt nācis otrs, kuram pieder 10% no SIA daļām (abi dalībnieki Latvijas rezidenti). Vai ārpakalpojuma grāmatvedim jāpārbauda jaunais SIA dalībnieks, vai tomēr nē, jo neatbilst “patiesā labuma guvēja” kritērijam, proti, jaunajam dalībniekam nepieder vismaz 25% sabiedrības daļu un nav izšķirošas ietekmes kādā citādākā veidā?