Uzņēmums piedāvā grāmatvedības pakalpojumus, kuros ietilpst arī konsultēšana nodokļu jautājumos. Visi klienti ir personas, kurām grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā. Vai šis uzņēmums nebūs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma  subjekts?